اطلاعات علمی

افتتاح وبسایت

افتتاح پرتال

پرتال معرفی منابع اطلاعاتی از آبان ماه ۱۳۹۳ به همت جمعی از دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف معرفی پایگاه‌های اطلاعات علمی تاسیس گردید. امید است با همکاری متخصصان علم اطلاعات بتوانیم محیطی غنی برای معرفی منابع اطلاعاتی به طالبان علم و دانش فراهم کنیم.