شبکه مخازن مقالات دسترسی آزاد Core

coreعمومی

شبکه مخازن مقالات دسترسی آزاد (Core: COnnecting REpositories) با هدف تسهیل دسترسی به انتشارات علمی ذخیره شده در نظام‌های اطلاعاتی مختلف توسط دانشگاه آزاد بریتانیا (Open University) تاسیس شده است. تاکنون میلیون‌ها مدرک از مخازن مجلات دسترسی آزاد جمع آوری و در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.

از اهداف شبکه مخازن مقالات دسترسی آزاد Core میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. حمایت از حقوق شهروندی و دسترسی عمومی به نتایج تحقیقاتی که حاصل مالیت‌های پرداخت شده از سوی آنهاست
  2. تسهیل دسترسی به منابع دسترسی آزاد با تاکید بر عموم جامعه، توسعه دهندگان نرم افزار و محققین
  3. تلاش در جهت ترویج استفاده از فرهنگ دسترسی آزاد

لینک دسترسی

هزینه دسترسی:دسترسی آزاد
ناشرOpen University
کشور:England
شهر:London
سال شروع فعالیت:2011
تعداد کل رکوردها20,600,000
برچسب‌ها

نظرات